Sedm h?íbat ro?níku 2022 je ji? na sv?t?
Publikováno: Středa, 27.04. 2022 - 14:00:00
Téma: NOVINKY


Podle na?ich informací se dosud narodilo u ?eských chovatel? sedm klusáckých h?íbat. Není bez zajímavosti, ?e v?echna p?i?la na sv?t na Morav?. Nejvíce z nich spat?ilo sv?tlo sv?ta u tuzemského nejv?t?ího chovatele klusák?, Horse Agro s.r.o., za ním? stojí Mgr. Ji?í Svoboda. Po jednom p?ír?stku ale hlásí také v rolích chovatel? Zden?k Vávra a Jaroslav Dobrovolný.

P?evahu mezi prvními zástupci ro?níku 2022 mají klisni?ky, které jsou ?ty?i z celkového po?tu sedmi narozených h?íbat. K plemeni Trotteur Francais nále?í dva potomci Boccaccia, který má letos na dráze první t?íleté potomky, zatímco po Un Nuage d´Osmoz (Nuage Noir) se narodila první tuzemská h?íbata. Z jeho více ne? 30 ve Francii narozených potomk? se zatím dostali na dráhu t?i kon?, z nich? p?tiletý valach Gamin Phea má rekord 1:15,8 a vyd?láno tém?? 20 tisíc euro.

Jako první vykoukl na sv?t 7. b?ezna prvorozený potomek je?t? nedávné sv??enkyn? Bed?icha Nováka Uka Heleny (Hermes de Pericard). Otcem hn?dáka je úsp??ný Bocccacio (Carpe Diem). Naopak zku?enou matkou je bývalá reprezentantka polské dostihové stáje Nitisa Josselyn (Himo Josselyn), která u? je v chovu Ji?ího Svobody mj. matkou t?íleté Josseline J´eso, tedy pravé sestry 25. b?ezna narozené klisni?ky po Boccacciovi.

Rovn?? plemeník Un Nuage d´Osmoz má v Bravanticích "páre?ek". Dcera klisny One Black Night (Extreme Dream), která ji? Ji?ímu Svobodovi dala ve Francii úsp??ného Fly Spirita (Quick Wood) se narodila 19. b?ezna, zatímco h?ebe?ek z derbystky Blondie (Jardy) 11. dubna. Ten má u? ?ty?i polosourozence, zatím bez dostihové zku?enosti.

Nejmlad?ím p?ír?stkem v Bravanticích je klisni?ka po Boccaccicovi z Replay J (Pegasus Boko), která bude zapsána v rakouské plemenné knize. Dopl?me, ?e Replay J je dcerou vít?zky Slovenského klusáckého derby Rulety Skal a toto je její první h?íb?.


Foto (Zden?k Vávra): Skydoni se svou matkou Skyline poprvé venku

Velká radost zavládla 21. dubna v rodin? Vávrových. Po sm?le p?ed dv?ma roky, kdy Skyline (Divinator) bohu?el o h?íb? nedlouho po porodu "p?i?la", se tentokrát vít?zka 13 dostih? stala matkou h?ebe?ka, který je zárove? prvním potomkem jejich bývalého úsp??ného dostihového kon? Donadonitransse R (Ken Warkentin). H?ebe?ek dostal hezké jméno, které je slo?eninou jmen svých rodi?? - Skydoni.


Foto (Zden?k Vávra): Je?t? jednou Skydoni, který je produktem spojení dvou bývalých úsp??ných klusák? stáje rodiny Vávrových

A na svátek Jaroslava p?i?el na sv?t potomek velmi cen?ného plemeníka Love You v chovu Jaroslava Dobrovolného. Matkou hn?dého h?ebe?ka je pravá sestra skv?lého Wine And Bluese (Echo), klisna Colet La Brousse, která u? je matkou dvouleté Corony Skree (Bob Harley).


Foto (Jaroslav Dobrovolný): Klisni?ka s okrouhlou hv?zdou je prvním potomkem francouzského ?ampion plemeníka Love You narozeným na ?eském územíTento článek si můžete přečíst na webu MISHANO.COM
http://www.mishano.com

Tento článek najdete na adrese:
http://www.mishano.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1406