Aukce ve Wolveze: t?i ro?ní klisny pro Team Kotásek & FFF Stables
Publikováno: Neděle, 28.08. 2022 - 10:00:00
Téma: NOVINKY


V?era ve?er se konala ve Wolveze aukce ro?k? - Wolvega International Yearling Sale. Tuto dra?bu si ?e?tí majitelé a trené?i oblíbili, byla toti? odtud v posledních letech dovezena do ?eského klusáckého sportu ?ada výkonných koní. Letos na ní nakupoval pro stáj Team Kotásek - FFF Stables trenér Jaromír Kotásek, který vydra?il t?i klisny v celkové cen? 39.000 euro. Na aukci byla, stejn? jako na té nedávné n?mecké, op?t hodn? aktivní spole?nost Gerrits Recycling a také Karin Walter - Mommert.Nejdra??ím kon?m aukce se stal za 44.000 euro anga?ovaný Oliver Transs R (Love You - Bewitched po Cantab Hall), kterého zakoupil Danny Brouwer. A? 21. ?ervna narozený h?ebec je pravý bratrem Hambo Transs R s rekordem 1:10,5 a vít?zem mnoha velkých dostih? po Evrop?. Sama matka Bewitched má rekord 1:12.

Jako první byla za 12.000 euro získána pro tréninkové st?edisko Ratí?kovice ve druhé polovin? b?ezna narozená Okidoki BR (Wellino Boko - Isinbajeva po Gigant Neo). U této klisny byl pou?itý 3x4 inbreeding na Super Bowl, ze kterého nap?íklad pochází také Sebastian K ?i Abano As. Matka Isinbajeva má rekord 1:11,5 a oba její ji? startující potomci mají zatím rekordy okolo 1:18. T?etí matka Hannah Newmen (Nick Lobell) dala v chovu mj. vít?ze Breeders Crownu s rekordem 1:10,9 High Hope Face.

Okidoki BR
O 1.000 euro mén? stála 1. b?ezna narozená Odivia Schermer (Trixton - Wolment Schermer po Incredible Crafts) a i tato klisna je prochována na výborného Super Bowl, a to 5x4. Klisnina matka disponuje rekordem 1:13,8 a z jejích potomk? dosud byli nejúsp??n?j?ími Gerrit Schermer (Love You) s rekordem 1:14,5 a Jesse Schermer (Muscles Yankee), který jako t?íletý zab?hl 1:15,4 a byl t?etí v Breeders Crownu.

Odivia Schermer

Foto: budoucí posila stáje Team Kotásek & FF Stables A.J.'s Isabella

Nejdra??ím kon?m, kterého Jaromír Kotásek vydra?il, byla 8. kv?tna narozená A.J.'s Isabella (Sebastian K - Grady Stardust po Quick Wood) a nep?ekvapuje, ?e i u ní najdeme prochování na Super Bowla - a to 4x4. Klisni?ka má v sob? 35 procent krve francouzského klusáka. Její matka dosáhla na dráze rekordu 1:16,0 jako ?ty?letá a "Isabella" je jejím druhý potomkem, o rok star?í h?ebec po SJ's Caviar je dvouletý. Polosestrou matky je vít?zka série Breeders Crown ve dvou letech Fiona Stardust (Gift Kronos), její? potomek ve dvou letech dokázal zab?hnout tempo 1:14,8. Rodina A.J.'s Isabelly sm??uje k Udi Pepper (Fairmont Hanover), polosest?e Apocalypse Now a báb? Nu Pagadi, a rovn?? matce u nás b?hající Pepper Frisie (Volo Prise).

A.J.'s IsabellaTento článek si můžete přečíst na webu MISHANO.COM
http://www.mishano.com

Tento článek najdete na adrese:
http://www.mishano.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1414